MALIGNE BOLESTI

Sve o tumorima, dijagnostici, lečenju i psihološkim problemima s kojima se oboleli od karcinoma i njihove porodice susreću pronađite na portalu www.tumori.me

Uopšteno o tumorima

Uopšteno o tumorima:

 • Nastanak tumora
 • Širenje i rast tumora
 • Faktori rizika za nastanak tumora
 • Simptomi koji ukazuju na tumor
Saznaj više
Dijagnostika malignih bolesti

Dijagnostika malignih bolesti:

 • Konvencionalna radiologija
 • Kompjuterizovana tomografija (CT)
 • Tumorski markeri
 • Magnetna rezonanca (MRI)
Saznaj više
Hemoterapija

Hemoterapija:

 • Osnovna podela citostatika
 • Načini ordiniranja citostatika
 • Neželjene posledice hemoterapije
 • Supresija koštane srži
Saznaj više
Imunoterapija

Imunološka terapija:

 • Šta radi imuni sistem?
 • Limfociti
 • Natural Killer (NK) ćelije
 • Antigen-prezentujuće ćelije
Saznaj više
Hirurška onkologija

Hirurška onkologija:

 • Oblici invazivnih dijagnostičkih procedura
 • Hirurško lečenje zloćudnih bolesti
 • Hirurško lečenje primarnog tumora
 • Hirurško lečenje metastaza
Saznaj više
Radioterapija

Radioterapija (zračenje):

 • Kurativna radioterapija
 • Palijativna radioterapija
 • Neželjene posledice zračenja
 • Kožne reakcije
Saznaj više