Tumorski markeri

Razvoj tumora je popraćen lučenjem tumorskih markera. Tumorski markeri su molekule koje se u većim koncentracijama, nego što je normalno, pojavljuju u krvi, mokraći i/ili tkivu bolesnika s određenim vrstama raka. Tumorski markeri su proizvodi samog raka ili imunog sustava kao odgovora na prisutnost raka ili nekog dobroćudnog stanja. Njihovo je mjerenje i identifikacija korisno za dijagnozu, liječenje raka i praćenje terapijskog uspjeha. U kombinaciji sa drugim pretragama, mjerenje tumorskih markera služi za:

  • prevenciju, provjeru zdravih ljudi ili ljudi s većim rizikom za obolijevanje od raka,
  • dijagnosticiranje raka ili posebnog tipa raka,
  • planira odgovarajuću terapiju,
  • određivanje prognoze bolesti za pacijenta (porast koncentracije tumorskog markera obično ukazuje na rast tumora),
  • praćenje procesa ozdravljenja i uspjeha terapije nakon kirurškog zahvata, radioterapije ili kemoterapije.

Bez drugih dijagnostičkih metoda, mjerenje koncentracije tumorskih markera nije dovoljno za dijagnozu raka, jer tumorski markeri mogu biti povišeni i kod osoba s određenim dobroćudnim stanjima. Tumorski markeri nisu povišeni kod svake osobe koja boluje od raka, osobito u ranim stadijima bolesti. Mnogi tumorski markeri nisu specifični za jedan poseban oblik raka već mogu biti povišeni kod više vrsta zloćudnih bolesti. Zbog toga tumorske markere treba razmatrati zajedno sa drugim kliničkim i laboratorijskim pregledima.